Interview Naima Zoundri Amargi

Preventief aan financiële problemen werken, dat is wat Naima wil en doet!

Via de stichting Amargi helpt Naima mensen met (dreigende) schulden. ‘’Ik help mensen om weer wat vrijheid te hebben om iets te kiezen wat ze graag willen. Ook helpen we mensen om in een vroeg stadium een plan te maken om met een schuld of meerdere schulden om te gaan. Zo zakken mensen niet verder weg in een spiraal van onbetaalde rekeningen, schaamte en isolatie. Het is belangrijk dat de kloof tussen arm en rijk in Nederland zo klein mogelijk blijft. Ik zag bv. een alleenstaande vader met twee kinderen. De man was ziek en had een uitkering. Hij deed enorm zijn best, maar hij kon niet zo veel. De kinderen gingen voor papa zorgen en er was geen ruimte voor sport of muziek voor hen. Via kindpakket.nl kon voor de kinderen worden geregeld dat ze op een sport konden gaan en zo meer hun eigen leven konden invullen. Er kwam een vrijwilliger om vader te ondersteunen. Iedereen in dat gezin ging er zo op vooruit.” Aldus Naïma.

NAIMA ZOUNDRI

Wat armoede betekent voor Naima

Naima vertelt ‘’Ik ben de dochter van een Marokkaanse gastarbeider. Mijn vader werkte hier in de fabriek. Hij onderhield ook zijn ouders in Marokko. Dus wij hadden het niet breed. Maar ik heb als kind wel met alles mee kunnen doen en mijn verjaardag werd ook gevierd. Wel zag ik op school toen ik wat ouder werd de verschillen met kinderen wiens ouders meer geld hadden; die droegen merkkleding en gingen op skivakantie. Daar was bij ons geen sprake van. Ik vind dat mijn ouders dat heel goed gedaan hebben.”

In 2017 nam Naima ontslag als maatschappelijk werkster. Ze had binnen de sociale wijkteams veel met mensen in schulden te maken gehad en ze was onder de indruk wat dat allemaal voor  gevolgen had. Ze wilde graag meer preventief aan deze problemen werken en dat kon bij Amargi.

Over Amargi
Amargi is een kleine organisatie die mensen kan helpen zodra er schulden zijn, of dreigen te komen. Aanmeldingen kunnen gaan via werkgevers, instanties of mensen kunnen zichzelf aanmelden.

Naima gaat als iemand zich gemeld heeft op intake middels een huisbezoek. Ze brengt dan samen met de vrager de inkomsten en uitgaven in kaart, maken een schuldenoverzicht en een geldplan voor de nabije toekomst. Ook kijken ze samen of diegene wel alles krijgt waar hij/zij recht op heeft. Desgewenst wordt er vervolgens een vrijwilliger aan deze persoon gekoppeld om te ondersteunen bij de uitvoering van het geldplan. De vrijwilligers kunnen mensen zijn die werken bij bijv. een zorgverzekeraar, Aegon, of gepensioneerden. Zij krijgen een training in budgetteren voordat ze beginnen.

Waar Amargi hulp bij kan gebruiken volgens Naima
Amargi wil doorgaan naar het zoeken van allerlei oplossingen. ‘Out of the box’ denken. Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld voor jongeren die veel wiet roken en daardoor in de schulden raken. Deze groep wordt steeds groter. Het beste is dat ze ermee stoppen. Zolang ze dat niet kunnen opbrengen, laat ze dan legaal wiet kopen tegen een redelijke prijs. De coffeeshops zouden ook verantwoordelijkheid kunnen nemen hier in”.

Naima zit nog vol plannen. Tot maart 2020 worden ze nog gefinancierd door het kansenfonds van de provincie Friesland. Hoe het daarna gaat is nog onzeker. Ook over het voortbestaan van Amargi is dus nog wel wat ‘out-of-the-box’ denken nodig. Toch is Naima vol vertrouwen, omdat er al zoveel mensen van hun diensten hebben gebruik gemaakt!

En wat kunnen bedrijven doen?
‘’Ze moeten zich er bewust van worden dat er meer armoede is dan je op het eerste gezicht denkt en wat dan voor consequenties heeft. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ze verdienen aan de mensen en ze zouden best wat terug kunnen geven aan diegenen die dat nodig hebben”. Aldus Naima.

www.amargi.nl