Interview Dennis Roskam van Kindpakket.nl

Dennis: “mijn ouders zijn gescheiden toen ik 3 jaar was, mijn vader raakte uit beeld. Mijn moeder leefde van de bijstand met drie kleine kinderen. Maar ik heb gewoon gevoetbald en ging altijd mee op schoolreisje. Ik heb als kind nooit gemerkt dat er weinig geld was. Pas later, nu ik zelf drie kinderen heb, besef ik mij hoe goed mijn moeder dat gedaan heeft. En ook wij werden zo nu en dan geholpen. Onlangs vond ik in de administratie een brief waarin de gemeente voor mij toezegde om extra geld over te maken voor het lidmaatschap van de voetbalclub. Dat heb ik toen nooit geweten. Ik heb nog steeds goede contacten met jongens die ik op de voetbalclub heb leren kennen. Dat geeft maar aan hoe belangrijk het is geweest voor alleen al je (sociale) netwerk!”

Dennis Roskam, 40 jaar, opgegroeid en wonend in Leeuwarden, werkt met veel plezier en bezieling als coördinator voor stichting Kindpakket. Dennis doet werk nu 1,5 jaar en raakt er niet over uitgepraat. 

DENNIS ROSKAM

Wat is Kindpakket.nl?
Via www.kindpakket.nl kunnen mensen met weinig financiële middelen vergoedingen aanvragen om hun kinderen mee te laten doen. Het kan bv. gaan om het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging, een schoolreisje of het vieren van een verjaardag. Kan een kind al die dingen niet doen, dan is de kans om buitengesloten te worden groter. De ouders kunnen bij deze aanvraag geholpen worden door een vrijwilliger die aan huis komt.

Kindpakket.nl is ontstaan om één laagdrempelig toegangsloket te maken tot alle verschillende fondsen die er zijn voor kinderen per gemeente. Alle gemeenten in Friesland zijn bij Kindpakket.nl aangesloten. Voorheen bleek het moeilijk om te weten waar je moest zijn voor wat en welke aanvraagprocedure je moest bewandelen. Het doel is zoveel mogelijk kinderen bereiken die iets extra’s nodig hebben. En dat lukt! Het aantal aanvragen bij kindpakket gaat jaarlijks omhoog en zat in 2018 op ruim 17.000.

Waar ben je nu mee bezig?
Dennis: “met een aantal verschillende dingen: we doen mee aan het Fietsplan Leeuwarden, waarbij kinderen een goede fiets in bruikleen kunnen krijgen en die ze, als ze groter, kinnen inruilen voor een grotere. Hiervoor zijn fietsen nodig, een plek om ze op te slaan en zo nodig, opgeknapt kunnen worden. We werken hierin samen met, onder andere, de sociale werkplaats. En verder ben ik natuurlijk bezig met het nog meer bekend maken van de mogelijkheden van Kindpakket.nl en de daarin samenwerkende fondsen. Ons doel is om ook de ‘verborgen’ armoede te vinden. Mensen die hard werken, maar aan het eind van de maand te weinig overhouden om hun kind mee te laten doen. Veel regelingen gelden niet voor hen. Zo was er bijvoorbeeld een ZZp-er die financieel tijdelijk in de problemen zat. Hij heeft zijn schaamte opzij gezet en een beroep op ‘Kindpakket.nl’ gedaan, zodat zijn kinderen tenminste door konden gaan met hun leven. Deze man heeft laten weten dat hij de ondersteuning via kindpakket.nl ervaren heeft als een enorme ontlasting. Het heeft zijn gezin geholpen om er doorheen te komen. Kijk, daar doe je het voor!”

Wat zijn de dingen die bedrijven en bewoners volgens jou zouden moeten doen?
Dennis: “veel meer naar elkaar omkijken en elkaar helpen! Concreet: ze kunnen bv. goede gebruikte fietsen doneren. Ook  geld is welkom voor een ander project waar we mee bezig zijn: het ontwikkelen van een spel om bewustwording bij kinderen te vergroten over het wel of niet hebben van geld. De fondsen voor kinderen waar wij mee samenwerken kunnen uiteraard ook altijd wel financiële ondersteuning gebruiken”.

Voorlopig is Dennis hier allemaal behoorlijk druk mee en zijn er voldoende plannen voor de toekomst. Kinderen mogen geen last ondervinden van armoede!

www.kindpakket.nl