Nadja Jungmann

Een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek is de drijfveer van Nadja Jungmann. Nadja promoveerde in 2006 op een onderzoek naar de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Inmiddels is ze een autoriteit op het terrein van schulden en incasso. Ze is een veelgevraagd spreekster, treedt met regelmaat in de media op, publiceerde ruim 55 stukken en voerde een groot aantal projecten uit met grote maatschappelijke impact. In 2009 kreeg zij uit handen van toenmalig minister Bussemaker de prijs ‘Lector van het jaar’.

In 2017 beschreef zij de in Boston uitgewerkte stress-sensitieve aanpak Mobility Mentoring. Deze aanpak is in een jaar tijd een begrip geworden en vormt voor veel gemeenten een inspiratiebron in de doorontwikkeling van hun publieke dienstverlening.

Uitgangspunt is dat in de begeleiding van mensen met schulden meer aandacht besteed moet gaan worden aan de vraag wat mensen nodig hebben om hun financiële problemen met succes op te lossen. In de afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek beschikbaar gekomen dat laat zien dat aanhoudende geldzorgen op een negatieve wijze doorwerken in ons gedrag.