Laurentien van Oranje

Laurentien van Oranje is ondernemer in sociale innovatie, auteur, strateeg en dialoogfacilitator. In 2017 was ze ‘invloedrijkste speler in de Nederlandse filantropie’. De rode draden in haar werk zijn inclusieve diversiteit, gelijke kansen, kind-emancipatie en duurzaamheid.

In 2004 richtte ze Stichting Lezen & Schrijven op, die zich in Nederland en internationaal inzet om laaggeletterdheid te voorkomen en terug te dringen. In 2009 richtte ze Missing Chapter Foundation op: een stichting die dialoog ontwikkelt en faciliteert tussen kinderen en organisaties, o.a. via de Raad van Kinderen. Uit deze unieke denkkracht van kinderen ontstaan nieuwe bewegingen met kinderen als gedragsveranderaars, zoals WaterSpaarders (energiebesparing) en Alliantie Kinderarmoede. Uit dit initiatief van Missing Chapter, Alles is Gezondheid en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg zijn inmiddels 155 organisaties en bedrijven aangesloten. In 2017 startte Laurentien Number 5 Foundation met de missie connecting for impact: alleen met human-designed oplossingen en emancipatie van onverwachte experts, komt duurzame systemische verandering tot stand. 

Laurentien schreef meerdere (kinder)boeken. Haar driedelige Mr Finney-reeks zet kinderen en volwassenen aan om op een gelijkwaardige manier in gesprek te gaan over de natuur en over de manier waarop we met elkaar omgaan. Met Paul van Loon schreef ze twee boeken over De Sprookjessprokkelaar en met Jeroen Smit schreef ze Nog Lang en Gelukkig – voorleesboek voor volwassenen die de weg een beetje kwijt zijn.